Asiakaspalvelu010 315 1530

« Etusivulle

Rekisteriseloste


1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Pangaian Capital Oy / Vuokravakuus.com
Y-tunnus: 2292696-3
Postiosoite: Kalevankatu 3 A 41, 00100 HELSINKI

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Jukka Koski
Postiosoite: Kalevankatu 3 A 41, 00100 HELSINKI
Puhelin: 010 315 1530
Sähköposti: info@pangaian.fi

3. Rekisterin nimi

Pangaian Capital Oy:n / Vuokravakuus.com -palvelun sähköisten palveluiden asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

• asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen,

• palvelun toteuttaminen,

• asiakastapahtumien varmentaminen,

• asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen,

• markkinointi,

• analysointi ja tilastointi,

• mielipide- ja markkinatutkimukset sekä

• muut vastaavat käyttötarkoitukset.

Henkilötietoja voidaan myös käsitellä Pangaian Capital -konserniin kuuluvissa muissa suomalaisisissa yhtiöissä henkilötietolain mukaisesti..

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

• yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet,

• rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen

yksilöivä tunnus,

• ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli,

• asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot,

asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot,

• viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot,

• nauhoitetut asiakaspalvelupuhelut,

• asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot,

• mahdolliset luvat ja suostumukset,

• mahdolliset tarjonnanestotiedot sekä

• mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

• asiakkaalta itseltään puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla,

• evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla,

• Pangaian Capital -konserniin kuuluvien suomalaisten yhtiöiden henkilörekistereistä

• Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämästä luottotietojärjestelmästä sekä

• VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti:

• suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti sekä

• mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja muihin vastaaviin selvityksiin.

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoinkuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä asiakaspalveluun puhelimitse 010 315 1530 tai postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Manuaalista aineistoa ei ole.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokan-toihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.


« Etusivulle
Vuokravakuuslaskuri

Laske vakuutesi kuukausierä

 

Lisäksi veloitetaan palvelun avausmaksu 15 euroa.

Hae vuokravakuutta